به سوی آینده‌ای سوسیالیستی: کتاب‌های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه توماس اسکریپس / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، رویدادِ تعیین کنندۀ قرن بیستم بود. نفوذ و تأثیر این انقلاب

بیشتر بخوانید

هشتاد سال پس از نخستین محاکمۀ نمایشی مسکو

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه آرام نوبخت و مراد شیرین هشتاد سال از برگزاری نخستین محاکمۀ نمایشی مسکو، به مثابۀ یکی از نقاط تاریک فرایند

بیشتر بخوانید

ملاحظاتی بر مطلب «بلشویک‌ها و اسلام»

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه آرام نوبخت مطلب «بلشویک ها و اسلام: حقوق مذهبی» که ترجمۀ فارسی آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت، پاره ای

بیشتر بخوانید

نامه از پرینکیپو

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه لئون تروتسکی (۱۹۳۲)برگردان: آرام نوبخت انقلابِ هم­چنان منزوی اکتبر، اکنون پانزدهمین سال خود را کامل می کند. این رقم ساده،

بیشتر بخوانید

پیش نویس آیین نامۀ مربوط به کنترل کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه و. ا. لنین تاریخ نگارش: ۲۶ یا ۲۷ اکتبر ۱۹۱۷ نخستین انتشار: ۱۹۲۹، مندرج در ویراست دوّم و سوّم مجموعه

بیشتر بخوانید