درس‌های سیاسی یک سال خیانت سیریزا در یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه آرام نوبخت و امید علی زاده ژوئیۀ امسال، یادآور یک سالگی خیانت تاریخی حکومت حزب «سیریزا» (ائتلاف چپ رادیکال) به

ادامه

اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کریستوف واندرایر / برگردان: آرام نوبختاواخر هفته، توده های کارگران یونان در یک اعتصاب عمومی گرد آمدند و ده ها

ادامه

جزوه: رفرمیسم چپ در بحران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

ملاحظاتی دربارۀ نظرات و عملکرد «آندروس پائیاتسوس» در قبال سیریزا در یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه گروه «آلترناتیو سوسیالیستی» (SAV)، شاخۀ «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» (CWI) در آلمان، طی نشست هایی با عنوان «هفتۀ سوسیالیسم» موضوعات مختلفی

ادامه

سیریزا و ارائۀ طرح کاهش شدید مزایای بازنشستگی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کوماران ایرا برگردان: آرام نوبخت روز دوشنبه، حکومت «سیریزا» (ائتلاف چپ رادیکال) به نخست وزیری الکسیس سیپراس، پیش­نویس طرح اصلاح

ادامه

تحولات یونان پس از رفراندوم: بحران سرمایه داری، غیاب رهبری انقلابی

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه کم­تر از یک سال تحولات بی وقفه و نفس­گیر یونان، معادل چندین دهه درس های استراتژیک برای جنبش کارگری ایران

ادامه

یانیس واروفاکیس در استرالیا: پوششی برای پنهان سازی نقش او در خیانت سیریزا

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه جیمز کاگان برگردان: آرام نوبخت یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ پیشین حکومت سیریزا در یونان تا زمان استعفا در روز ۶

ادامه