درس‌های سیاسی یک سال خیانت سیریزا در یونان

آرام نوبخت و امید علی زاده ژوئیۀ امسال، یادآور یک سالگی خیانت تاریخی حکومت حزب «سیریزا» (ائتلاف چپ رادیکال) به

ادامه

اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا

کریستوف واندرایر / برگردان: آرام نوبختاواخر هفته، توده های کارگران یونان در یک اعتصاب عمومی گرد آمدند و ده ها

ادامه

ملاحظاتی دربارۀ نظرات و عملکرد «آندروس پائیاتسوس» در قبال سیریزا در یونان

گروه «آلترناتیو سوسیالیستی» (SAV)، شاخۀ «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» (CWI) در آلمان، طی نشست هایی با عنوان «هفتۀ سوسیالیسم» موضوعات مختلفی

ادامه