مانور سیپراس و شیادی دیگری به نام «حزب اتحاد مردمی»

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۶ دقیقه آرام نوبخت تصمیم الکسیس سیپراس به استعفا و فراخواندن انتخابات پیش از موعد، در واقع مانور حساب شدۀ دیگری است

ادامه

ورشکستگی سیاسی «پلاتفرم چپ» در سیریزا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت روز پنج شنبه، کمیتۀ مرکزی حزب حاکم سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) برای مذاکره حول ریاضت

ادامه

سیاست های ریاضتی سیریزا، جاده صاف کن راستِ افراطی در یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کوماران ایرا برگردان: آرام نوبخت حکومت سیریزا در یونان، با نقض وعده های انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به

ادامه

نشست حزب برابری سوسیالیستی در برلین پیرامون سیریزا و بحران یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه ورنا نیس برگردان: آرام نوبخت دفاع از کارگران یونان، مستلزم مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا علیه سیاست های دیکته شدۀ

ادامه

پذیرش برنامۀ ریاضتی دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا از سوی پارلمان یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه کریس مارسدن برگردان: آرام نوبخت الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و رهبر سیریزا، توانست اوایل روز پنج شنبه حمایت پارلمان

ادامه

حکومت یونان و پذیرش بی­رحمانه‌ترین تمهیدات ریاضتی در طرح پیشنهادی خود به اتحادیۀ اروپا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت عصر دیروز، یعنی با گذشت کم­تر از یک هفته از رأی قاطع «نه» به ریاضت

ادامه

عملیات نِمسیس: خطر سرکوب دولتی اعتراضات یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت به دنبال پیروزی رأی «نه» در رفراندوم روز یکشنبۀ یونان حول پذیرش یا ردّ برنامۀ

ادامه

نعره های کودتای نظامی در مواجهه با خواست کارگران یونان به پایان ریاضت اتحادیۀ اروپا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت ساعاتی پیش از سرازیر شدن سیل تظاهرکنندگان معترض به سیاست های ریاضتی به خیابان های

ادامه