جزوه:شورا و نسبتش با مجمع عمومی،کمیتۀ کارخانه،اعتصاب عمومی و حزب

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دانلود فایل یا مطالعۀ آنلاین کتاب در حالت سه بعدی در زیر (ورق بزنید)  

ادامه

جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش دوم)

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه پایتخت‌های سرخ بلافاصله به دنبال انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سه «پایتخت سرخ» پدیدار شد؛ یعنی مراکزی که هر یک به درجات

ادامه

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه تام کارتر برگردان: آرام نوبخت ملاحظۀ مترجم: در طول یک سال اخیر جنبش کارگری ایران به چنان سطحی از پیشروی

ادامه

شوراهای کارخانه و کنترل کارگری بر تولید

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه لئون تروتسکی (سپتامبر ۱۹۳۱) برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری *** رفقای گرامی، شما شعار کنترل کارگری بر تولید را

ادامه

صنعت ملی شده و مدیریّت کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه یا ژوئن ۱۹۳۸٫ منبع: بین الملل چهارم ]نیویورک[، جلد ۷، شمارۀ ۸، اوت ۱۹۴۶، صص. ۲۳۹، ۲۴۲٫ ترجمه به انگلیسی: دونکن فرگوسن ترجمه از

ادامه