معرفی کتاب: «بلشویسم، سندیکالیسم و اعتصاب عمومی»

چارلی کیمبر / برگردان: آرمان پویان هر کس که نوشته‌های درخشان تروتسکی را دربارۀ بریتانیا خوانده باشد می‌داند که برخی

ادامه

آژیتاسیون و پروپاگاندا

دانکن هالاس / ترجمۀ آزاد: آرمان پویان آژیتاسیون بنا به تعریف لغتنامه‌ای به معنی «تهییج» و «برانگیختن» است و پروپاگاندا

ادامه

تاچر: بدیلی وجود نداشت

 مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان دورۀ زمامداری تاچر از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ به طول انجامید و در همین دوره بود که «تاچریسم» شکل می گیرد. تاچریسم، به عنوان

ادامه

صنعت ملی شده و مدیریّت کارگری

لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه یا ژوئن ۱۹۳۸٫ منبع: بین الملل چهارم ]نیویورک[، جلد ۷، شمارۀ ۸، اوت ۱۹۴۶، صص. ۲۳۹، ۲۴۲٫ ترجمه به انگلیسی: دونکن فرگوسن ترجمه از

ادامه

نامه به کارگران اتحاد جماهیر شوروی

 لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه ۱۹۴۰ نخستین انتشار: بین الملل چهارم، جلد ۱ ، شمارۀ ۵، اکتبر ۱۹۴۰، صص.۱۴۰-۱۴۱ ترجمه: بین الملل چهارم ترجمه از انگلیسی به

ادامه

دربارۀ سانترالیسم دموکراتیک و رژیم

لئون تروتسکی، ۱۹۳۷ به هیئت تحریریۀ «Socialist Appeal» (ایالات متحده) ترجمه: آرمان پویان طی چند ماه گذشته، من نامه هایی در مورد رژیم

ادامه

مارکس و دولت

آرمان پویان دیدگاه های سیاسی مارکس در گرماگرم خیزش های کارگری آلمان در سال ۱۸۴۸ شکل گرفت. گسترش جنبش کارگری

ادامه

آقای محسن حکیمی و باز هم تقلایی نافرجام برای تخطئۀ لنینیسم!

آرمان پویان اخیراً آقای حکیمی «بخشی» از نامۀ مارکس به شوایتسر، از رهبران پیرو لاسال، به تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۸۶۸ را ترجمه کرده اند. با درنظر داشتن

ادامه