مفهوم و ضرورت جناح در سنت بلشویسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرام نوبخت و نضال تمدن «جناح» از آن دست مفاهیم سیاسی و تشکیلاتی است که از زمان عروج استالینیسم، به‌عنوان

ادامه

دربارۀ سانترالیسم دموکراتیک و رژیم

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه لئون تروتسکی، ۱۹۳۷ به هیئت تحریریۀ «Socialist Appeal» (ایالات متحده) ترجمه: آرمان پویان طی چند ماه گذشته، من نامه هایی در مورد رژیم

ادامه

آقای محسن حکیمی و باز هم تقلایی نافرجام برای تخطئۀ لنینیسم!

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۳ دقیقه آرمان پویان اخیراً آقای حکیمی «بخشی» از نامۀ مارکس به شوایتسر، از رهبران پیرو لاسال، به تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۸۶۸ را ترجمه کرده اند. با درنظر داشتن

ادامه