آهستگی اقتصاد چین: مسائل سیاسی پیشِ روی طبقۀ کارگر

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نیک بیمز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت ارقامی که دیروز منتشر شدند به وضوح آهستگی اقتصاد چین را نشان

بیشتر بخوانید

آهستگی اقتصاد امریکا و جهان

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه تام الی / برگردان: آرام نوبخت داده های جدیدی که اواخر هفتۀ گذشته دربارۀ ایالات متحدۀ امریکا و منطقۀ یورو

بیشتر بخوانید

این “سود” است که راه را نشان می دهد

زمان تقریبی مطالعه متن ۹ دقیقه  مایکل رابرتز، ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان پرسش اینست که آیا اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری در مسیر بهبود پایدار

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange