ریشه‌های سیاسی و اجتماعی خشونت فاشیستی در امریکا

جوزف کیشور / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت فوران خشونت نازی‌ها در شارلوتزویلِ ایالت ویرجینیا، بُهت و ناباوری میلیون‌ها نفر

ادامه

اخراج کومی به دستور ترامپ: مرحله‌ای نو در بحران حاکمیت طبقاتی

پاتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت اخراج جیمز کومی، رئیس اف بی آی، به دستور ترامپ، نشان‌دهندۀ مرحلۀ جدیدی در

ادامه

گسترش اعتراضات علیه ترامپ و دست و پا زدن‌های حزب دمکرات برای مهار آن

بری گری / برگردان: آرام نوبخت اعتراضات علیه حکومت آتی ترامپ روز چهارشنبه به سراسر ایالات متحدۀ امریکا گسترش یافت.

ادامه

نژاد و طبقه و پیروزی انتخاباتی ترامپ

بری گری / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت کارگزاران حزب دمکرات و خبره‌های رسانه شکستِ بی‌چون و چرایی را که

ادامه

پایان سوزناک و قابل پیش‌بینی «انقلاب سیاسی» ساندرز

پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت برنی ساندرز، دست آخر کمپین ریاست جمهوری خود را به پایان رساند؛ ولی نه

ادامه

پیروزی ترامپ: یک نقطۀ عطف خطرناک در سیاست امریکا

پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت ظهور ناگهانی دونالد ترامپ به عنوان نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری

ادامه

واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا

نایلز ویلیامسون / برگردان: آرام نوبخت پژوهشی که همین هفته از سوی «مجلۀ انجمن پزشکی امریکا» دربارۀ گسترش شکاف در

ادامه

ساندرز و سوسیالیسم

بری گری / برگردان: آرام نوبختطی کارزار کنونی انتخابات ریاست جمهوری امریکا که تصوّرات عمومی را به چالش کشیده و

ادامه