اعتصاب غذای اعضای اپوزیسیون چپ در روسیه!

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه برگی از تاریخ اعتصاب غذای اعضای اپوزیسیون چپ در روسیه! گزارشی از لئون سِدوف، فرزند تروتسکی، با نا مستعار ن.

ادامه

نامه‌ای به تروتسکیست‌های امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه لئون تروتسکی (مارس ۱۹۲۹)برگردان: آرام نوبخت مقدمۀ سردبیران: نامۀ زیر از لئون تروتسکی، نخستین مکاتبۀ میان وی و جنبش تروتسکیستی

ادامه

پنج نکته‌ای که تروتسکیست‌ها باید در مورد «آنارشیست»های جوان امروزی بدانند

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه ایو کولمن ترجمه: کیوان نوفرستی ایو کولمن، یک انقلابی آنارشیست فرانسوی است که با نشریۀ «نه کشور، نه مرز» (Ni

ادامه