«حزب پیشتاز»، در قلب آماج حملات به لنین

امید علی‌زاده لنین یکی از آن دست شخصیت‌های تاریخی است که قطعاً بیش‌ترین حجم بدفهمی و اتهام و دروغ به

ادامه

دوران گذار و شروط مقابله با خطر انحطاط دولت کارگری (از سند اهداف و اصول)

دولت در واقع نهادی است که برای نظارت و کنترل بر سازوکار روزمرۀ حیات اجتماعی خلق شده‌است؛ این ارگان برخلاف

ادامه

هشتاد سال پس از نخستین محاکمۀ نمایشی مسکو

آرام نوبخت و مراد شیرین هشتاد سال از برگزاری نخستین محاکمۀ نمایشی مسکو، به مثابۀ یکی از نقاط تاریک فرایند

ادامه

ضروری است که بوروکراسی و آریستوکراسی نوین را از شوراها بیرون برانیم

لئون تروتسکی برگردان: آرام نوبخت توضیح سردبیر، انترناسیونال چهارم مقالۀ پیش رو به قلم لئون تروتسکی، در سال ۱۹۳۸ و

ادامه

نامه به کارگران اتحاد جماهیر شوروی

 لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه ۱۹۴۰ نخستین انتشار: بین الملل چهارم، جلد ۱ ، شمارۀ ۵، اکتبر ۱۹۴۰، صص.۱۴۰-۱۴۱ ترجمه: بین الملل چهارم ترجمه از انگلیسی به

ادامه