چند توصیۀ رفیقانه به یک کمیتۀ جوان

هر کمیتۀ انقلابی در مسیر مبارزه پستی و بلندی‌های زیادی را از سر می‌گذراند، تندی‌ و کُندی متناوبی را در

ادامه

دربارۀ کمیسیون کنترل: ارگان نظارت درون‌حزبی کمونیستی

دریافت فایل PDF   گردآوری: آرام نوبخت و نضال تمدن پیشگفتار استفاده از تجاربِ تشکیلاتیِ جنبش کمونیستی و بالاخص تجربۀ

ادامه

لئون تروتسکی و اصول تشکیلاتی حزب انقلابی

سند حاضر چکیده‌ای است از صورت‌بندی‌های تروتسکی بر سرِ مسائل تشکیلاتی؛ شامل مفهوم سانترالیسم دموکراتیک، وظایف رهبری و اعضا، نظام

ادامه

دربارۀ سانترالیسم دموکراتیک و رژیم

لئون تروتسکی، ۱۹۳۷ به هیئت تحریریۀ «Socialist Appeal» (ایالات متحده) ترجمه: آرمان پویان طی چند ماه گذشته، من نامه هایی در مورد رژیم

ادامه