۱ درصدی ها، مالک ۵۱ درصد ثروت جهانی؛ ۱۰ درصدی ها، مالک ۸۹ درصد؛ و ۵۰ درصد پایینی، مالک تنها ۱ درصد!

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مایکل رابرتز / برگردان: آرام نوبخت ۱ درصد بالایی صاحبان ثروت در جهان، ۵۱ درصد تمام ثروت دنیا را در

بیشتر بخوانید

صعود نابرابری اقتصادی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت سال ۲۰۱۵، شاهد جهش نابرابری اقتصادی در ایالات متحدۀ امریکا بود. طبق یکی از

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange