هفتادمین سالگرد آزادی آشوییتس

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بیل فن آوکن برگردان: آرام نوبخت روز سه شنبه، مراسمی عمومی در «آشوییتس» به مناسبت هفتادمین سالگرد آزادی این اردوگاه

بیشتر بخوانید