نگاهی به ایران در پس سرخط اخبار

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه مراد شیرین / ترجمه: کیوان نوفرستی با وجود بحران عمیق یورو و سرکوب شدید در سوریه، اخبار مرتبط با برنامۀ هسته

بیشتر بخوانید