نژاد، طبقه و قتل پلیسی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه هیئت تحریریۀ «وب سایت سوسیالیستی جهانی» / برگردان: آرام نوبختبه دنبال تیراندازی جمعی به افسران پلیس «دالاس» (تگزاس) در شامگاه

بیشتر بخوانید

بسیج گستردۀ نیروهای پلیس علیه اعتراضات ضدّ ریاضت اقتصادی در فرانکفورت (آلمان)

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه کریستوف درایر و الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری پلیس آلمان اعتراضات روز چهارشنبه علیه ریاضت اقتصادی اروپا

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange