ورشکستگی سیاسی «پلاتفرم چپ» در سیریزا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت روز پنج شنبه، کمیتۀ مرکزی حزب حاکم سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال) برای مذاکره حول ریاضت

بیشتر بخوانید

«پلاتفرم چپ» سیریزا در بحران بر سر توافق ریاضتی یونان

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه رابرت استیونزبرگردان: آرام نوبخت حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، یک فهرست مقدماتی از «اصلاحات» را برای بحث با «گروه

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange