صعود نابرابری اقتصادی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت سال ۲۰۱۵، شاهد جهش نابرابری اقتصادی در ایالات متحدۀ امریکا بود. طبق یکی از

بیشتر بخوانید