دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف ما: به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸

تألیف و ترجمه: آرام نوبخت ده سال پیش در همین روزها، نظام سرمایه‌داری جهانی قدم به دامنه‌دارترین و ویرانگرترین بحران

ادامه

نابرابری اجتماعی و آتش‌سوزی برج گرنفل

کریس مارسدن / برگردان: آرام نوبخت آتش‌سوزی برج گرنفل لندن، رویدادی است که همۀ گندیدگی جامعۀ سرمایه‌داری معاصر را به

ادامه

اوج‌گیری ثروت میلیاردرهای جهان در بحبوحۀ صعود بازار سهام

شانون جونز / برگردان: آرام نوبخت طبق گزارش سالیانۀ مجلۀ «فوربز»، رتبۀ میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۶ افزایش تندی را

ادامه

پژوهش جدید تأیید می‌کند: نابرابری در آلمان، به مراتب بیش­‌تر از تخمین‌های گذشته

دنیس کراسنینتوزیع ثروت در جامعۀ کنونی، مشابه با یک هرم وارونه است. هر چه در هرم بالا می روید، افراد

ادامه