جزوه بحران پناهندگی: اثرانگشت جنایت سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

جزوه: سرمایه‌داری و نژادپرستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

رهبر سوسیال دمکرات های آلمان، در جبهۀ جنبش راست­گرای «پگیدا»

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اولریش ریپرت، ۹ فوریۀ ۲۰۱۵ برگردان: آرام نوبخت «زیگمار گابریل»، رهبر حزب سوسیال دمکرات (SPD) طی مصاحبه ای با مجلۀ

ادامه

در پس تظاهرات های مهاجرستیز «پگیدا» چه می گذرد؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه ولفرام کلاین (آلترناتیو سوسیالیستی) برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری طی هفته های های اخیر، آلمان شاهد رشد تظاهرات هایی

ادامه

«پگیدا» و کارزار حکومت آلمان برای میلیتاریسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کریستوف درایر، ۹ ژانویۀ ۲۰۱۵ برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری روز دوشنبه، بیش از ۱۵ هزار نفر در تظاهرات

ادامه