بحث آزاد (۲) : دربارۀ تاکتیک اعتصاب عمومی در ایران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۷ دقیقه طرح بحث (قسمت ۲) با سلام. شما در پاسخ قبلی به صراحت گفته‌‌ای که اعتصاب عمومی از نظر شما دو

ادامه

درس‌های سیاسی انتخابات فرانسه

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه الکس لانتیه / برگردان: آرام نوبخت دور انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرانسه در بهار امسال، با سقوط حزب سوسیالیست

ادامه

اثبات عقاید مارکسیستی در عمل

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در جلسه ای دربارۀ مارکسیسم، فردی سؤال کرد «از کجا می دانید که عقایدتان

ادامه

مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه روپرت اوشیا / برگردان: آرام نوبخت مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم

ادامه

بحث فیسبوک: مارکسیسم، علم شناخت و تغییر جهان

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۸ دقیقه به دنبال بحثی در مورد خصلت علمی مارکسیسم، برخی رفقا به مطلبی با عنوان «مارکسیسم به مثابۀ یک علم- در

ادامه