بحث آزاد (۲) : دربارۀ تاکتیک اعتصاب عمومی در ایران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۷ دقیقه طرح بحث (قسمت ۲) با سلام. شما در پاسخ قبلی به صراحت گفته‌‌ای که اعتصاب عمومی از نظر شما دو

بیشتر بخوانید

درس‌های سیاسی انتخابات فرانسه

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه الکس لانتیه / برگردان: آرام نوبخت دور انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرانسه در بهار امسال، با سقوط حزب سوسیالیست

بیشتر بخوانید

اثبات عقاید مارکسیستی در عمل

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در جلسه ای دربارۀ مارکسیسم، فردی سؤال کرد «از کجا می دانید که عقایدتان

بیشتر بخوانید

۱۹۸مین سالروز تولد کارل مارکس

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه کارل مارکس: محق تر و مرتبط تر از هر زمان دیگری! الکس گرانت / برگردان: آرام نوبخت «مانیفست کمونیست» با

بیشتر بخوانید

مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه روپرت اوشیا / برگردان: آرام نوبخت مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم

بیشتر بخوانید

بحث فیسبوک: مارکسیسم، علم شناخت و تغییر جهان

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۸ دقیقه به دنبال بحثی در مورد خصلت علمی مارکسیسم، برخی رفقا به مطلبی با عنوان «مارکسیسم به مثابۀ یک علم- در

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange