مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه روپرت اوشیا / برگردان: آرام نوبخت مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم

بیشتر بخوانید

تبلیغات ضدّ مذهبی

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه لئون تروتسکی، پراودا، ۲۲ ژوئیۀ ۱۹۲۴ برگردان: آرام نوبخت اجازه دهید یک­بار دیگر بر سر مسألۀ تبلیغات ضدّ مذهبی، به

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange