قانون الخُمری در فرانسه و سند شرودر-بلر

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پیتر شوآرتس / برگردان: آرام نوبخت اعتصابات و تظاهرات مردمی علیه اصلاح قانون کار مریم الخُمری، وزیر کار فرانسه، با

بیشتر بخوانید

شرکت های آلمان، به دنبال اشکال جدید استثمار در محیط کار

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه دیتمار هنینگ برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری نمایندگان حکومت، صنعت، مؤسسات اقتصادی و اتحادیه های کارگری، اخیراً با اشارۀ

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange