فیفا: برندۀ جام جهانی فساد و ارتشا

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه استیو جونزبرگردان: آرام نوبخت در دوره ای به سر می بریم که کل حاکمیت آن نه تنها تا مغزاستخوان فاسد

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange