بحث‌ فیسبوکی: پیرامون حزب، اتحادیه‌ها، فعالیت مخفی و وظایف مارکسیست‌ها (بخش دوم)

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه ژاله سهند: رفیق آرام، به دلایلی که می دانی، من وقتم خیلی کم است، ولی تنها در یک پست باید

بیشتر بخوانید

دربارۀ ضرورت رعایت مسائل امنیتی و اصول مخفی­کاری

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه آرام نوبخت از آن جا که نخستین و به باور من مهم ترین درس سوسیالیسم، برنامه ریزی، دیسیپلین و فعالیت

بیشتر بخوانید