سرمایه داری چگونه زاده شد

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت همان طور که کارل مارکس نوشت، «ساختار اقتصادی جامعۀ سرمایه داری، از بطن ساختار

بیشتر بخوانید