بیرون راندن داعش از کوبانی: آیا پایان محاصرۀ کوبانی، موج را علیه داعش برخواهد گرداند؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه   سرژ جردن برگردان: آرام نوبخت «دولت اسلامی عراق و شام»، موسوم به «داعش»، سوگند یاد کرده بود که «عید

بیشتر بخوانید

بیانیۀ «آلترناتیو سوسیالیستی» ترکیه دربارۀ تحولات کوبانی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بیانیه ای از گروه «آلترناتیو سوسیالیستی» (شاخۀ «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در ترکیه) به دفاع از کوبانی و دیگر مردمان در

بیشتر بخوانید

خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار مدیریتی و تصمیم گیری آن

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر در حاشیۀ مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث «خودگردانی دمکراتیک»، لازم دیدیم که صرفاً برای آشنایی خودمان و همین طور

بیشتر بخوانید

کردها پس از نبردی تن به تن، کوبانی را حفظ می کنند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مراد شیرین دو سال است که «واحدهای دفاع مردمی» (YPG) و دیگر گروه های کُرد، مشغول دفاع از کوبانی، این

بیشتر بخوانید

کردها پس از نبردی تن به تن، کوبانی را حفظ می‌کنند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مراد شیرین / برگردان: آرام نوبخت دو سال است که «واحدهای دفاع مردمی» (YPG) و دیگر گروه های کُرد، مشغول

بیشتر بخوانید