خودمختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه نگاهی مارکسیستی به تئوری سیاسی اوجالانکلاوس لودویگ / برگردان: آرام نوبخت حکومت خودگردانی کردهای «روژئاوا» در سوریه، صراحتاً خود را

بیشتر بخوانید

خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار مدیریتی و تصمیم گیری آن

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر در حاشیۀ مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث «خودگردانی دمکراتیک»، لازم دیدیم که صرفاً برای آشنایی خودمان و همین طور

بیشتر بخوانید