بیکاران و اتحادیه‌های کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه بیکاران و اتحادیه‌های کارگری لئون تروتسکی برگردان: آرام نوبخت بورژوازی در یک به یک کشورها دارد بیکاران را بر ضدّ

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange