به بهانۀ حمله تروریستی به مجلس

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه نزدیک به یک سال پیش چنین نوشتیم: «… جمهوری اسلامی ایران- درست مشابه با همان الگوی ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکا

ادامه