بحران مداوم؟ نقدی بر نظرات “گرایش بین المللی مارکسیستی”

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه میک بروکس ترجمه: آرمان پویان طی سال های اخیر بحثی در سازمان “گرایش بین المللی مارکسیستی” (IMT) بر سر علل

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange