ترامپ دربارۀ پرچم سوزی: بحران دمکراسی امریکایی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه جوزف کیشور / برگردان: آرام نوبخت دونالد ترامپ روز ۲۰ ژانویه به عنوان رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا ادای سوگند

بیشتر بخوانید