اندوختۀ نقدی ۲۵۷ میلیارد دلاری اپل و انباشت انگلی

نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت حیرت‌آورترین قسمت گزارش مالی سه‌ماهۀ اول شرکت اپل که اوایل همین هفته منتشر شد،

ادامه

آلمان: بحران دویچه بانک در متن بحران مالی جهانی

آرام نوبخت و امید علی زاده هفتۀ گذشته سهام «دویچه بانک» به پایین ترین سطوحِ تاکنون به ثبت رسیده سقوط

ادامه