سیاست سوسیالیستی در قبال بهداشت و درمان همگانی

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت اعلام قانون بهداشت و درمان امریکا (AHCA) از سوی جمهوری خواهان مجلس، نشانگر تشدید

بیشتر بخوانید

میراث اوباما: جنگ و سرکوب و نابرابری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه جوزف کیشور / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت از مدتی قبل از «نطق خداحافظی» باراک اوباما، تمرکز رسانه‌ها بر میراث

بیشتر بخوانید

نابرابری، طبقه و امید به زندگی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بری گری / آرام نوبخت مطالعۀ صورت گرفته از سوی اقتصاددانان «مؤسسۀ بروکینگز» که روز جمعه منتشر شد، به طور

بیشتر بخوانید