آیا انقلاب به نابرابری پایان خواهد داد؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در تمام انقلاب های گذشته، اهدافی عام از سوی سازندگان انقلاب طرح می شد

بیشتر بخوانید