ریشه‌های سیاسی و اجتماعی خشونت فاشیستی در امریکا

جوزف کیشور / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت فوران خشونت نازی‌ها در شارلوتزویلِ ایالت ویرجینیا، بُهت و ناباوری میلیون‌ها نفر

ادامه

«آزادی» موصل: آخرین جنایت جنگی امریکا در خاورمیانه

بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت روز دوشنبه دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای «آزادی موصل» را به‌عنوان یک «پیروزی

ادامه

امریکا در سال ۲۰۱۶: برنامه‌های اجتماعی، بدون پول و پول‌هایی که برای نظامی‌گری سوخت می‌شوند

اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت چکیدۀ سند «اهداف و مقاصد» نیروی دریایی امریکا برای سال ۲۰۱۶ که هفتۀ پیش

ادامه

افزایش تند خودکشی در بین کودکان مقطع تحصیلی راهنمایی در امریکا

تام الی / برگردان: آرام نوبختگزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد با اعلام این که در حاضر مرگ کودکان

ادامه

آلمان: بحران دویچه بانک در متن بحران مالی جهانی

آرام نوبخت و امید علی زاده هفتۀ گذشته سهام «دویچه بانک» به پایین ترین سطوحِ تاکنون به ثبت رسیده سقوط

ادامه

نژاد، طبقه و خشونت پلیس در امریکا

ژوزف کیشور برگردان: آرام نوبخت چهار ماه پیش همین روز، مایکل براون، جوان سیاه پوست غیر مسلح، به ضرب گلولۀ

ادامه

کوبا: خطر بازگشت سرمایه‌داری، شتاب می‌گیرد

تونی سونوآبرگردان: آرام نوبخت با به پایان رسیدن سال ۲۰۱۴، سال جدید همراه با اعلام یک سلسله توافقات تاریخی میان

ادامه