آیا سوئد الگویی است که باید دنبال کرد؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پِر-اوکه وسترلوند برگردان: آرام نوبخت برخی «سوسیالیست» ها، پیروی از «الگوی نوردیک» یا «الگوی اسکاندیناوی» را برای توسعۀ جامعه و

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange