مذهب در شوروی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه پال دیکسن ترجمه: کیوان نوفرستی و آرام نوبخت مقالۀ زیر که نخستین بار در سال ۱۹۴۵ به رشتۀ تحریر درآمده

ادامه

بنیادگرایی دینی: از میان بحث‌های فیس بوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پرسش: علل رشد بنیاد گرایی اسلامی در منطقه و آلترناتیو چپ در مقابل آن چیست؟ پاسخ: مختصراً باید اشاره کنم

ادامه