الزامات جهانی بحران لیرۀ ترکیه

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نیک بیمز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت در آستانۀ دهمین سالگرد بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، آشفتگی و دلهره‌ای

ادامه

کودتای ترکیه: پیش درآمد یک کودتای واقعی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۲ دقیقه آرام نوبخت و علیرضا بیانی ترکیه باری دیگر صحنۀ رویدادهای ناگهانی و سریعی شد که هرچند تاکنون لحظه به لحظه

ادامه

اوجالان، «فرایند صلح» و درخواست خلع سلاح

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۸ دقیقه آرام نوبختروز شنبه، عبدالله اوجالان، رهبر دربند «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) از بدنۀ مسلح حزب درخواست کرد که برای پایان

ادامه