سرمایه‌داری و بحران ابولا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه به بهانۀ گذشت دو سال از اپیدمی ابولا… نایلز ویلیامسن / برگردان: آرام نوبخت «ابولا ۴۰ سال پیش ظاهر شد.

بیشتر بخوانید

زیکا، نابرابری اجتماعی و سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت روز چهارشنبه «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری امریکا» اعلام کرد که شواهدی کافی

بیشتر بخوانید