هفتادمین سالگرد آزادی آشوییتس

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بیل فن آوکن برگردان: آرام نوبخت روز سه شنبه، مراسمی عمومی در «آشوییتس» به مناسبت هفتادمین سالگرد آزادی این اردوگاه

بیشتر بخوانید

رئیس جمهور آلمان، و بهره برداری از آشوییتس برای توجیه میلیتاریسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اولریش ریپرت برگردان: آرام نوبخت در مراسم هفتادمین سالگرد آزادی اردوگاه کار اجباری «آشوییتس» به دست ارتش شوروی، رئیس جمهور

بیشتر بخوانید