اسپانیا: حزب چپ­نمای «پودموس» و «برنامۀ رستگاری کشور»

آلخاندرو لوپزبرگردان: آرام نوبخت ماه ژانویۀ ۲۰۱۳، الکسیس سیپراس، رهبر «سیریزا» (ائتلاف چپ رادیکال)، به عنوان بزرگ­ترین حزب اپوزیسیون یونان،

ادامه

حزب «پودموس» اسپانیا، یک شیادی سیاسی (بخش دوم)

آلخاندرو لوپزبرگردان: آرام نوبخت از جمله دیگر رهبران تشریفاتی حزب پودموس، کارلوس موندرو است؛ آکادمیسین و مشاور «اتحاد چپ» بین

ادامه

حزب «پودموس» اسپانیا، یک شیادی سیاسی (بخش اول)

آلخاندرو لوپزبرگردان: آرام نوبخت پودموس (به معنای «ما می توانیم»)، حزب جدیدی به رهبری ایگلسیاس پابلو، استاد دانشگاه و مجری

ادامه

پودموس و برنامۀ اقتصادی آن در حمایت از سرمایه داری

آلخاندرو لوپز برگردان: آرام نوبخت «پودموس»، به عنوان یک حزب چپ­نمای اسپانیایی که ماه ژانویه برای شرکت در انتخابات اروپا

ادامه