اصول و اهداف گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه کمتر اصول و اهداف گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

چشم اندازهای جهان، ایران و تاکتیک‌های ما

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه کمتر سند چشم اندازهای جهان، ایران و تاکتیک‌های گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

ستم ملی بر کُردها و وظایف مارکسیست‌ها در قبال آن؛ از رفراندوم استقلال کردستان عراق تا جنگ کرکوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه کمتر ستم ملی بر کُردها و وظایف مارکسیست‌ها در قبال آن (از رفراندوم استقلال کردستان عراق تا جنگ کرکوک) آرام نوبخت،

بیشتر بخوانید

لئون تروتسکی و اصول تشکیلاتی حزب انقلابی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه کمتر سند حاضر چکیده‌ای است از صورت‌بندی‌های تروتسکی بر سرِ مسائل تشکیلاتی؛ شامل مفهوم سانترالیسم دموکراتیک، وظایف رهبری و اعضا، نظام

بیشتر بخوانید