بازگشت برنی ساندرز و جان دوبارۀ رفرمیسم چپ

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه برنی ساندرز این روزها رسماً به‌عنوان یکی از نامزدهای فهرست ده نفرۀ حزب دمکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ به صحنۀ انتخاباتی

ادامه

جزوه: برنی ساندرز سوسیالیسم بورژوایی (۲)

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

از «انقلاب سیاسی» تا همکاری: وعدۀ همکاری ساندرز و وارن با ترامپ

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پتریک مارتین و جوزف کیشور / برگردان: آرام نوبخت دو فرایند سیاسی هم زمان در امریکا در حال رخ دادن

ادامه

پایان «کنوانسیون ملی دمکرات ها» و سرخوردگی چپ رفرمیست

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه آرام نوبخت و امید علی­زاده با خاتمۀ «کنوانسیون ملی دمکرات»ها در همین هفته، دو حزب اصلی سرمایه داری امریکا رسماً

ادامه

پایان سوزناک و قابل پیش‌بینی «انقلاب سیاسی» ساندرز

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت برنی ساندرز، دست آخر کمپین ریاست جمهوری خود را به پایان رساند؛ ولی نه

ادامه

جزوه: رفرمیسم چپ در بحران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

ساندرز: قهرمان رفرمیسم چپ

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه آرام نوبخت تابستان سال پیش بود که سناتور برنی ساندرز توانست با گرفتن ژست مخالفت سرسختانه با وال استریت و

ادامه

ساندرز و فریب «چپ» در سیاست سرمایه داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت چهار روز پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری اصلی، برنی ساندرز، کاندیدای «سوسیالیست دمکراتیکِ»

ادامه

انتخابات آمریکا: ساندرز و سوسیالیسم بورژوایی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

ساندرز و سوسیالیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بری گری / برگردان: آرام نوبختطی کارزار کنونی انتخابات ریاست جمهوری امریکا که تصوّرات عمومی را به چالش کشیده و

ادامه