خودمختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم؟

نگاهی مارکسیستی به تئوری سیاسی اوجالانکلاوس لودویگ / برگردان: آرام نوبخت حکومت خودگردانی کردهای «روژئاوا» در سوریه، صراحتاً خود را

ادامه

اوجالان، «فرایند صلح» و درخواست خلع سلاح

آرام نوبختروز شنبه، عبدالله اوجالان، رهبر دربند «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) از بدنۀ مسلح حزب درخواست کرد که برای پایان

ادامه