یادداشت‌های تروتسکی در ماه‌های پیشاانقلابی ۱۹۱۷

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه یادداشت‌های تروتسکی در ماه‌های پیشاانقلابی ۱۹۱۷ گردآوری: آرام نوبخت و نضال تمدن دریافت فایل PDF لینک دوم (دانلود از آرشیو مارکسیست‌ها)

ادامه

دربارۀ رأی‌گیری مخفی

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه لئون تروتسکی / برگردان: آرام نوبخت دربارۀ مسألۀ رأی‌گیری مخفی تا جایی که به خاطر می‌آورم به روشنی در نامه‌ام

ادامه

دو نوشته از لنین دربارۀ افشای اسرار معاملاتی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه مقدمهٔ مترجم : دو ماه پس از انقلاب فوریه، در دوران حکومت موقت بورژوازی، درحالیکه توازن قوا هنوز به نفع

ادامه

هفتمین کنگرۀ سراسری بلشویک‌ها: قطعنامه دربارۀ جنگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه برگردان: آرام نوبخت قطعنامۀ زیر دربارۀ جنگ با اتفاق آرا و هفت رأی ممتنع در هفتمین کنگرۀ سراسری حزب بلشویک

ادامه

انقلاب را از چه کسی و چه‌طور باید محافظت کرد؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه لئون تروتسکی -۲۱ مارس ۱۹۱۷ برگردان: نضال تمدن *این مقاله در روزنامۀ روسی‌زبان «دنیای جدید» (نُووی میر) چاپ نیویورک به

ادامه

انقلاب در روسیه

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه ترجمه از روسی به انگلیسی: فرد ویلیامز ترجمۀ فارسی: آرام نوبخت مقدمۀ ناشر: کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در حال

ادامه

گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان، به تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۱۹ انتشار: پراودا، شمارۀ ۲۳۲ و

ادامه

روز زن چیست؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکساندرا کولونتای مترجم: نضال تمدن   این مقاله با عنوان «روز زن» به قلم الکساندرا کولونتای یک هفته پیش از

ادامه

بیکاران و اتحادیه‌های کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه بیکاران و اتحادیه‌های کارگری لئون تروتسکی برگردان: آرام نوبخت بورژوازی در یک به یک کشورها دارد بیکاران را بر ضدّ

ادامه

نامه‌ای به تروتسکیست‌های امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه لئون تروتسکی (مارس ۱۹۲۹)برگردان: آرام نوبخت مقدمۀ سردبیران: نامۀ زیر از لئون تروتسکی، نخستین مکاتبۀ میان وی و جنبش تروتسکیستی

ادامه