چینِ «سبز»: منجی دنیا؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پیت دیکینسن / برگردان: آرام نوبخت «ادارۀ ملی آمار چین» اوایل امسال اعلام کرد که مصرف زغال کشور برای دومین

بیشتر بخوانید