موج تعطیلی صنایع: دلایل، پیامدهای سیاسی و ضرورت دخالت به‌موقع ما

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرام نوبخت و امید علی‌زاده مدتی قبل اخبار ضدّ و نقیضی از تعطیلی شرکت معروف «داروگر» یا همان شرکت سهامی

بیشتر بخوانید

امپریالیسم، فساد سیاسی و چهرۀ واقعی سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت انتشار «اوراق پاناما»، نخستین تلفات خود را گرفت. روز سه شنبه، نخست وزیر ایسلند،

بیشتر بخوانید