اول ماه مه ۲۰۱۶: میلیتاریسم آلمان، بار دیگری نقاب از چهرۀ کریه‌اش برمی‌دارد

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه اولریش ریپرت / برگردان: آرام نوبخت صد سال پیش کارل لیبکنشت در میدان «پوتسدامر» برلین سخنرانی کرد و کارگران را

بیشتر بخوانید
Secured By miniOrange